Manuele Therapie

Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer naar een manueel therapeut?

Als je een gewricht slecht kunt bewegen of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:
- Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.
- Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen; lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen.
- Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn; duizeligheid bij het bewegen van de nek.
- Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten; heupklachten.

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Werkwijze Manueel Therapeut

Intake: snel duidelijkheid! Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie.

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Behandeling: specifiek effectieve therapie.

Manueeltherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte, specifieke outillage en meetinstrumenten. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

Manuele therapie volgens methode Van der Bijl

Wat is de methode van der Bijl?

Deze methode van manuele therapie is genoemd naar zijn ontwikkelaar G. vVan der Bijl D.O. Een behandelmethode die zich, net als ieder andere vorm van manuele therapie richt op het verbeteren van het functioneren van de gewrichten in het gehele lichaam. De behandelmethode gaat uit van iemands eigen manier van bewegen, want niemand is gelijk. Tijdens de behandeling worden vrijwel alle gewrichten van het lichaam bewogen op een zachte, meestal pijnvrije manier. Er is geen sprake van kraken of rechtzetten.

Individualiteit

Ieder individu is uniek. Een tweede is er niet. Dit gaat niet alleen op voor het uiterlijk maar ook voor de manier waarop iemand beweegt. In grote lijnen bewegen we allemaal gelijk omdat dat, vanwege de vorm van gewrichten niet anders kan. Zo is bijvoorbeeld het lopen bij iedereen gelijk. Toch is de manier van lopen en het bewegen tijdens het lopen zo individueel dat we iemand daaraan kunnen herkennen. Manuele therapie Van der Bijl richt zich sterk op de individuele manier van bewegen. Als u een afspraak maakt wordt vóór de eerste behandeling eerst uw eigen manier van bewegen in kaart gebracht.

Bewegingsvoorkeur

Bewegingsvoorkeur heeft ook te maken met het individu en heeft invloed op alles wat we doen. De manier waarop we het makkelijkst iets doen zal de voorkeur hebben. Bijvoorbeeld bukken, armen over elkaar doen, gooien van een bal en het gaan zitten in kleermakerszit. Door het bewegen volgens onze voorkeur blijven we in een bepaald evenwicht.

Verstoord evenwicht

Er bestaat een relatie tussen de eigen manier van bewegen en vorm van het lichaam. Deze blijft in stand als we op onze eigen, individuele manier onze bewegingsvoorkeur kunnen blijven volgen en de vorm van het lichaam niet veranderd. Als het evenwicht tussen bewegingsvoorkeur en vorm van lichaam verstoord wordt ontstaat er een functiestoornis en kunnen allerlei klachten ontstaan. Onder verandering van vorm mag men ook verstaan het veranderen van de gewrichtsvorm. Bijvoorbeeld is daarvan sprake na een breuk maar ook bij artrose. Die functie kan verstoord worden door bijvoorbeeld een ongeval maar ook gewonere dingen als knellende kleding, ongewone arbeid, stress enzovoort. Manuele therapie Van der Bijl wil invloed uitoefenen op het evenwicht dat nodig is voor optimaal functioneren.

Voorbeelden

Wanneer we ongemakkelijke schoenen gaan dragen kan het voorkomen dat we anders dan onze bewegingsvoorkeur gaan bewegen. Dit heeft invloed op onze manier van bewegen in de overige gewricht zoals enkels, knieën, heupen, bekken, wervelkolom en uiteindelijk het gehele lichaam. Om te kunnen blijven functioneren zal er, als het mogelijk is anders bewogen gaan worden. Als deze situatie lang blijft bestaan kan het evenwicht tussen vorm en functie verdwijnen, het gewricht iets doen waarvoor het net niet is bedoelt. Daardoor kunnen klachten op meerdere plaatsen in het lichaam ontstaan.

Een ander voorbeeld van lichamelijke klachten op basis van verstoord evenwicht zijn klachten als gevolg van nekpijn. Iemand met nekpijn zal proberen pijn te voorkomen en daardoor de manier van bewegen aanpassen. Deze compensatie kan in het hele lichaam plaatsvinden. Als dit op een gegeven moment niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er te lang gecompenseerd moet worden, kan er overbelasting ontstaan op andere plaatsen in het lichaam. Het is mogelijk dat er klachten ontstaan in de spieren naar de schouders of zelfs in een bovenbeen. Zodoende is de plaats waar de klachten wordt aangegeven niet altijd dezelfde plaats als de oorzaak. Daarom zal behandeling van schouder of been de klachten niet altijd wegnemen. Voor een oplossing zal door middel van manuele therapie Van der Bijl het evenwicht in het hele lichaam behandeld moeten worden. Omdat iedereen op een eigen manier beweegt wordt de therapie afgestemd op de eigen bewegingsvoorkeur.

Voor een behandeling volgens de methode Van der Bijl kunt u contact opnemen voor een afpsraak.